Bulut Sunucularda Güvenlik

Bulut Sunucularda Güvenlik

Bulut sunucularda, fiziksel sunucuları veya depolama aygıtlarını yönetmek zorunda değilsiniz. Bunun yerine, bulut kaynakları içine veya dışına akan bilgiyi izlemek ve korumak için yazılım tabanlı güvenlik araçları kullanılır. Cloud mimarisi özel network yapısına sahip olmakla birlikte sunmuş olduğu ürünleri kullanarak tamamen bağımsız kaynaklar üzerinden internete erişir. Ortak paylaşım platformları üzerinde kurduğumuz Bulut Sunucular için her sanal katmada oluşturulan izolasyon makinelerin birbirinden güvenli bir şekilde ayrıştırılmasını sağlar. Bu izolasyon, network katmanlarında oluşturulan Private VLAN uygulamaları ile sağlanır. Üstelik, veri depolama katmanında tüm Cloud Sunuculara ayrı DISK tanımlanır. CPU ve RAM tanımlamaları yapılırken birbirine etki etmeyecek şekilde konfigüre edilmesi Bulut sunucunuzun güvenli ve yüksek performansta çalışmasını sağlar. Bulut sunucularda güvenlik, IT güvenlik fonksiyonlarının tamamını kapsar. Hızlı ve sürekli büyüyen bir servis olmakla birlikte kritik bilgilerin korunması, silinmemesi ve yedeklenmesi yüksek performans kanallarıyla sağlanmaktadır. Belirlenen IP adreslerinin dışında sunucunuza gelen istekler kabul edilmez. Belirli IP adreslerine ise yüksek hızda hizmet sunulur. Bulut hizmetlerinden sağlanan faydalardan bir tanesi de büyük ve yüksek ölçekte çalışma kapasitesini kullanmanıza rağmen yine de güvenli kaynakları kullanabilmenizdir. Cloudeos olarak sizlere kesintisiz, korumalı ve yedekli bir cloud hosting hizmeti sunuyoruz.

Bulut Sunucularda Güvenlik