Bulut Veri Depolama

Bulut Veri Depolama

Bulut depolama, verilerin uzaktan korunması, yönetilmesi için kullanıcıların ağ üzerinden erişebildiği bir hizmet modelidir. Verileriniz depolama ünitemizde 3 kopya olarak saklanır. Bu sayede ünitede yaşanabilecek fiziksel bir arıza durumunda verilerinizin herhangi bir şekilde etkilenmesine olanak yoktur. Sunucular güvenli bir şekilde çalışmaya devam eder. Yedeklediğiniz sunucularınız ana depolama ünitesinden ayrı, farklı bir depolama ünitesinde saklanır. Sunduğumuz bu hizmet sayesinde verilerinizin zarar görme olasılığı yoktur. Sağlayıcılarımız, şifreleme ve kimlik doğrulama gibi güvenlik özelliklerini hizmetlerine yerleştirerek bu konuda tam güvenlik sağlarken, bunu oldukça cazip hale getirmiştir. Bulut veri depolama birimleri tüketime bağlı olarak ödenir. Bu durum bulut sistemlerde uygun maliyetleri beraberinde getirir.

Bulut Veri Depolama

Bulut Veri Depolama Seçenekleri Nelerdir?

Üç temel bulut tabanlı depolama konusunda üç farklı depolama modeli vardır; kamu, özel ve hibrid. Genel bulut depolama hizmetlerinde veriler için en uygun depolama ortamı sağlanır. Bulut sistemlerde birden fazla sunucu söz konusu olduğu için verilerin güvenliği de sağlanabilmektedir. Öyle ki veriler birden fazla bölge veya kıta üzerinde verilerin depolandığı küresel veri merkezlerinde saklanır. Böylece veri kaybının yaşanması da söz konusu olmaz. Eş zamanlı olarak sunucularda saklanan veriler, herhangi bir sunucuda sorun yaşansa dahi diğer sunucular üzerinden veri erişimine imkan sağlanır. Özel bulut veya kurum içi depolama gibi farklı çözümlerde bir kuruluşun güvenlik duvarının arkasında korunan özel bir ortam sağlar. Böylece dosyalar ve önemli verilerin saklandığı bu duvarların arkasında bulut veri depolama ile hem hızlı hem de güvenli bir şekilde depolama ihtiyacı karşılanabilir. Hibrid bulut ise özel bulut ve üçüncü parti genel bulut hizmetlerinin bir karışımı olarak karşımıza çıkar. Bu seçenek, işletmelerin esneklik kazanmasını sağladığı gibi daha fazla veri dağıtma seçeneği sunar. Üstelik özel API’ler üzerinden bulut veri depolama konusunda farklı iş modellerinin de oluşturulması mümkündür. Bu açıdan bulut sunucuların esnek yapılarından yararlanılarak depolamada çok farklı ihtiyaçlar karşılanabilir.