PHP, ilk olarak web geliştirme için tasarlanmış html içine gömülebilen bir betik dilidir. Php ve ona bağlı paketler, web sunucuları için kullanılan bileşenlerdir. Bu makalede, Ubuntu 16.04 üzerinde PHP 7.0 / 7.1 kurulumundan bahsedeceğiz.

Gereksinimler

Öncelikle PHP 7.0 / 7.1 kurulabilmesi için CloudEOS‘ a kayıt olarak bir adet Ubuntu 16.04 sunucunuzu oluşturmalısınız.

Kuruluma başlamadan önce Ubuntu sunucular için güvenlik açısından sudo yetkilerine sahip bir kullanıcı oluşturmanızı tavsiye ediyoruz.

Yeni Kullanıcı Ekleme

Sisteme size verilen şifre ve root kullanıcısı ile giriş yaptıktan sonra

$ adduser yenikullanici

ile kullanıcı oluşturmuş oluyoruz.

$ usermod -aG sudo yenikullanici

PHP 7.0 Kurulumu

Ubuntu 16.04′ ten itibaren, PHP 7.0 PHP 5.x sürümü ile değiştirilerek Ubuntu uygulama kaynak deposunda default PHP sürümü haline gelmiştir.

Aşağıdaki şekilde PHP 7.0 versiyonu ile ilgili paketleri listeleyebiliriz.

$ apt-cache pkgnames | grep php7.0

Daha sonrasında buradan istediğiniz paketi, ihtiyacınıza göre kurabilirsiniz.

Örneğin; LAMP Stack kurmak isterseniz, Apache kurulumunu yaptıktan sonra ilgili PHP paketlerinin kurulumunu aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

$ sudo apt-get install -y apache2
$ sudo apt-get install -y php7.0 libapache2-mod-php7.0 php7.0-cli php7.0-common php7.0-mbstring php7.0-gd php7.0-intl php7.0-xml php7.0-mysql php7.0-mcrypt php7.0-zip

Başka bir örnek olarak LEMP Stack’ i ele alırsak benzer şekilde nginx kurulumu yaptıktan sonra ilgili PHP paketlerini aşağıdaki şekilde kurabilirsiniz.

$ sudo apt-get install -y nginx
$ sudo apt-get install -y php7.0 php7.0-fpm php7.0-cli php7.0-common php7.0-mbstring php7.0-gd php7.0-intl php7.0-xml php7.0-mysql php7.0-mcrypt php7.0-zip

Kurulum sonrası aşağıdaki şekilde doğrulama yapabilirsiniz.

$ php -v

Aşağıdaki gibi bir çıktı ile karşılaşacaksınız.

PHP 7.0.15-0ubuntu0.16.04.4 (cli) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.15-0ubuntu0.16.04.4, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies

PHP 7.0′ da ana ayar dosyaları /etc/php/7.0/apache2/php.ini (Apache) veya /etc/php/7.0/fpm/php.ini (Nginx) olarak bulunur. Tercih ettiğiniz bir text editörü ile bu dosyalarda değişiklikler yapabilirsiniz.

$ sudo nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini

veya

$ sudo nano /etc/php/7.0/fpm/php.ini

Bu dosyalarda veya PHP ayar dosyalarında herhangi bir değişiklik yaptığınızda dosyaları kaydedip çıkmayı ve servisleri restart ederek değişikliklerin uygulanmasını sağlamayı unutmamalısınız.

$ sudo systemctl restart apache2.service

veya

$ sudo systemctl restart nginx.service php7.0-fpm.service

PHP 7.1 Kurulumu

Eğer en son kararlı PHP sürümü olan PHP 7.1 sürümünü kurmak isterseniz, bunun için en uygun yol PPA ( Personal Package Archives ) kullanmanız olacaktır.

İlk olarak sisteminizdeki kaynak deponuza PPA’ yı eklemeniz gerekmektedir. Daha sonrasında paket indeksimizi güncellemek için update komutundan yararlanacağız.

$ sudo apt-get install -y python-software-properties
$ sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/php
$ sudo apt-get update -y

Daha önce yaptığımız gibi PHP 7.1 için de uygun paketleri listelemek için aşağıdaki komut bize yardımcı olacaktır.

$ apt-cache pkgnames | grep php7.1

Daha sonrasında yapacağınız tüm işlemler PHP 7.0 ile aynı şekilde yapılmaktadır. Kuracağınız paketlerde paket7.0 yerine paket7.1 şeklinde bir kullanım ile istediğiniz paketi sorunsuz şekilde kurabilirsiniz.

Bu dokümanda, makalede yazan komutları, çözümleri uygulamak tamamen kullanıcının kendi sorumluluğunda ve insiyatifin de olan bir konudur, mevcut komutların uygulanması ile doğabilecek, oluşabilecek her türlü sorumluluk ve sonuçlar kullanıcının kendisine aittir, CloudEOS’ un bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.