Gizlilik Ve Güvenlik

Gizlilik Ve Güvenlik Politikası

1. CLOUDEOS, MÜŞTERİ’YE ait kişisel bilgilerin ve kredi kartı bilgilerinin www.cloudeos.com dahilinde Ürün ve Hizmetlerden yararlanılması, kontrol paneline erişim ve sağlanan bu hizmetler karşılığında CLOUDEOUS tarafından MÜŞTERİ’DEN tahsilat amacı ile kullanılacağını ve online tahsilat yapmaya yetkili lisanslı firmalar ile paylaşılacağını, başka kişi ve kurumlarla paylaşılmayacağını, MÜŞTERİ de kredi kartı bilgilerinin sadece cloudeos.com sitesi ve alt siteleri dahilinde yapılacak alımlar için bu firmalarca işleneceğini ve aktarılacağını, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu kapsamında bu işleme onay verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

2. CLOUDEOS Ürün/Hizmetlerinin satışa sunulduğu www.cloudeos.com web sitesi üzerinden yapılan tahsilâtlara ilişkin, kredi kartı bilgileriniz kesinlikle CLOUDEOS sunucularında barındırılmamakta ve depolanmamaktadır. Ödemeler sanal pos sağlayıcı firmaların altyapısı ile tahsil edilmektedir. Ürün ve Hizmetlere ilişkin ödemeler www.cloudeos.com ara yüzü üzerinden alınmakta,ödemelerin güvenliği ve bilgilerin aktarılması ise banka ve bilgisayarınız arasında SSL güvenlik protokolü üzerinden gerçekleşmektedir.

3. CLOUDEOS, işbu maddede sayılanlarla sınırlı olmaksızın www.cloudeos.com sitesi üzerinden sağlanan Ürün/Hizmet bilgilerini, MÜŞTERİLER’İN kişisel hesap bilgilerini ve elektronik postalarını kendi bünyesindeki alt firmalar dışında kopyalamaz, çoğaltmaz, üçüncü kişilere dağıtmaz, pazarlamaz ya da satmaz.

4. MÜŞTERİLERİN www.cloudeos.com sitemize üyelik, Ürün/Hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

5. MÜŞTERİ, işbu sözleşme kapsamındaki işin ifası sırasında ve işbu Sözleşme dolayısıyla elde edeceği, CLOUDEOS’A ait ve CLOUDEOS tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiçbir bilgiyi, CLOUDEOS’UN yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi ya da kurumlara açıklamamayı ve bu tür bilgilerin gizliliğinin işbu gizlilik prensibi dâhilinde korunacağını, aksi takdirde CLOUDEOS’UN bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6. MÜŞTERİ sağlanan hizmet dâhilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisinin münhasıran sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmeliklerine aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. İş bu konuda doğabilecek hukuki ve cezai yaptırımlardan dolayı CLOUDEOS’A herhangi bir sorumluluk atfedilemez. MÜŞTERİ, Sanal Sunucu Hizmetini kullanması sırasında pornografik, erotik, kumar, bahis, başta olmak üzere şans oyunlarına ilişkin ve/veya bu tür faaliyetleri teşvik edici yayınlara yer vermeyeceğini, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’nun 8. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5327 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Sözleşme süresi dâhilinde yürürlüğe girecek olan mevzuata tam ve eksiksiz olarak uyacağını, yasal düzenlemelere uygun yayınlara yer vereceğini, aksi halde, CLOUDE OS’A karşı yasal merciler ve 3. Şahıslar tarafından yöneltilecek tüm taleplerden münhasıran ve sınırsız olarak sorumlu olacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Kanuna aykırılık halinde CLOUDEOS sunucuyu bildirimsiz olarak kapatma hakkına sahiptir. Böyle bir halde MÜŞTERİ’NİN herhangi bir ad altında tazminat talep etme hakkı yoktur. MÜŞTERİ, kanuna aykırı faaliyetleri nedeni ile CLOUDEOS’UN uğrayacağı tüm zararları nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

7. Ayrıca, MÜŞTERİ, sanal sunucu hesabından faydalanırken CLOUDEOS tarafından web sitesinde yayınlanan ya da kendisine gönderilen her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. MÜŞTERİ, CLOUDEOS tarafından verilen hizmetlerin münhasıran CLOUDE OS’UN mülkiyetinde olduğunu, hizmete ilişkin tüm yazılım, dizayn, tasarım, program ve içeriğin fikri ve sınai mülkiyet hakkının CLOUDEOS’ A ait olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. Bu haklara saldırı teşkil edecek eylemlerin tespit edilmesi halinde CLOUDEOS Ürün ve Hizmetin derhal kapatılması yanı sıra yasal işlemlere başlama hakkını saklı tutmaktadır.

8. MÜŞTERİ, ayrıca, erişimin mümkün olduğu yabancı ülkelere ait hukuki düzenlemeler kapsamında suç teşkil eden içerikte yayınlara yer vermeyeceğini, bulunduğu ülkenin ilgili kanun ve mevzuatına uyumun kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

9. CLOUDEOS, MÜŞTERİ’YE tahsis edilen kontrol paneli, sunucu yazılımları gibi başka firmalardan alınan yazılım ve hizmetlerin kullanımın esnasında oluşacak veri kayıpları ve zararlardan sorumlu tutulamaz. Sunucu üzerinde MÜŞTERİ’YE ait içerik ve dosyaların güvenliğinden CLOUDEOS sorumlu değildir. MÜŞTERİ, kullandığı hizmetleri hack, crack, reverse engineering, mp3, mp4, video, vb içerik sunmak ve dağıtmak, telif haklarını ihlal edici içerik bulundurmak veya bu maddede bahsedilen tipte içerik sağlayan sitelere yönlendirmek için kullanamaz.

10. CAYMA HAKKI: MÜŞTERİ, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 27.11.2014 tarihli Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin Ğ bendi uyarınca sağlanan Ürün Ve Hizmetlerin “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında olduğunu ve CAYMA HAKKI kapsamında olmadığını, bu nedenle CAYMA HAKKI kullanılamayacağını kabul ve beyan etmiştir.

Cloudeos, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için çerez dosyaları kullanmaktadır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Çerez dosyaları ve kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen Gizlilik Politikası 'nı inceleyin.