TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan              : Elastik Bulut Teknolojileri Girişim ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan böyle “CLOUDEOS” olarak anılacaktır)

Adres                        : Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi No:171 A Blok K:15 Levent/İstanbul 

Telefon                      : +90 212 344 17 17

Fax                            : +90 212 344 08 84

E-posta adresi           : destek@cloudeos.com

 

2. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu,  MÜŞTERİ’NİN, kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda www.cloudeos.com internet sitesi üzerinden, İnternet Erişimi ve Sanal Sunucu Kiralama İşlemleri (Ürün/Hizmet) ile ilgili 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürün/Hizmetlerin kullanım ve ödeme şartları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir

 

3. ÜRÜN/HİZMETE AİT BİLGİLER

ÜRÜN: www.cloudeos.com üzerinden "kullandığın kadar öde" saatlik ücretlendirme seçeneği ile kullanıma sunulan “SANAL SUNUCU” olarak tanımlanmıştır.  1 ay içerisinde maksimum 672 saatlik kullanım üzerinden ücretlendirme yapılır. Sözleşmede yer alan "1 ay" teriminden, 672 / 24 = 28 gün anlaşılmalıdır. MÜŞTERİ, hazır paket olarak sunulan Ürün/Hizmetleri aynı ay içerisinde kullanır ise hesaplama 672 saat olarak baz alınacak ancak daha az kullanırsa saatlik olarak hesaplama yansıtılacaktır. Sanal sunucu silinmediği sürece tahsilât yapılmaya devam edilecektir.

İNTERNET HİZMETİ: MÜŞTERİ’NİN seçmiş olduğu Sanal Sunucuya göre, kullanılabilir “Veri Transfer” miktarını belirtir. MÜŞTERİ’YE Sanal Sunucu hizmeti ile birlikte, seçimine bağlı olarak belli bir “Veri Transfer” kapasitesi sağlanır. Bu kapasite değerleri Sanal sunucu şeçim ekranında ve madde 5,1’deki tabloda açıkça belirtilmiştir. Sanal Sunucu hizmeti içerisinde belirtilen Veri Transfer miktarının aşımında ise Gigabyte başına 0.025$ olarak ücretlendirilir.

PAKET: www.cloudeos.com üzerinden MÜŞTERİLERİN kullanımına sunulan Sanal Sunucu ve İnternet hizmetini içeren hazır paketlerdir. MÜŞTERİ, hazır paket satın alabileceği gibi hazır paket almadan saatlik kullanımı da tercih etmekte serbesttir.

 

4. ÜYELİK AKTİVASYONU VE ÖDEME

4.1 MÜŞTERİ Ürün/ Hizmet ücretini yalnızca kredi kartı ile ödeme imkânına sahiptir. Banka Havalesi ve EFT sistemi ile ödeme kabul edilmemektedir.

4.2 MÜŞTERİ, robot kullanıcı olmadığının tespiti amacıyla www.cloudeos.com sitesini kullanabilmek için, kayıt anında Ad-Soyad, e-posta, bilgilerini aktarıp şifre oluşturarak gelen e-postayı onaylamayı ve onayı takiben talep edilen diğer bilgileri doldurarak hesap oluşturmayı ve Ürün / Hizmet aktivasyonunun öncesinde kredi kartından 5 Amerikan Doları tahsilat yapılacağını, bu bedelin CLOUDEOS tarafından Müşteri’ye www.cloudeos.com içerisindeki Ürün / Hizmetlerin kullanılabilmesi amacıyla bakiye olarak aktarılacağını kabul etmiştir. Ödemenin başarılı şekilde tamamlanması ile hesap aktive edilmiş olup, Müşteri işlemine ve alışverişe devam edebilecektir. MÜŞTERİ hesabını aktive ettikten sonra kontrol hesap paneli üzerinden dilerse yeni bir kredi kartı ekleyebilir. Kontrol panelinden eklenecek ilk kredi kartından sonraki tüm kredi kartları için aktivasyon bedeli olarak 1 Amerikan Doları tahsil edilecek olup, iş bu tutar müşterinin hesabına bakiye olarak eklenerek ay sonunda hesaplanacak hizmet bedelinden mahsup edilecektir.

4.3 MÜŞTERİ tarafından, sisteme kayıt işleminin tamamlanması, hesap oluşturulması, robot olmadığının tespiti için kayıt anında 5 Amerikan Doları’nın ödenmesi, talep edilen Ürün ve Hizmetin seçilmesi, Sözleşme’nin okunup onaylanması, ve gelecek kullanımlara ilişkin kredi kartından provizyon çekilmesini takiben Ürün ve Hizmetler aktive edilecektir. Aksi halde Ürün ve Hizmetler aktive edilmeyecektir.

4.4 CLOUDEOS, hesap aktivasyon aşamasında meydana gelebilecek internet bağlantısının kesilmesi, banka ve sanal pos hizmetlerinden kaynaklanabilecek teknik ve yazılımsal problemler, tahsilat işleminin başarısız olması veya tahsilat sağlayıcı aracı firmalardan kaynaklanan ödemenin CLOUDEOS banka hesaplarına geç yansıması vb. durumların varlığı halinde herhangi bir sorumluluğa sahip olmayıp, MÜŞTERİ’NİN üyeliğini aktive edip etmeme hakkını saklı tutmaktadır.

4.5 CLOUDEOS, herhangi bir gerekçe göstermeksizin dilediği MÜŞTERİ’YE hizmet/ürün sağlayıp sağlamama, üyelik aktivasyonuna onay verip vermeme haklarına sahiptir.

5.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET, FİYATLANDIRMA VE ÖDEME ŞEKLİ

5.1 Sözleşme konusu Ürünler “Sanal Sunucu” ve “İnternet Erişim Hizmeti” olup müşteriler tarafından ihtiyaçları ve seçimleri doğrultusunda aylık paket veya saatlik olarak satın alınabilir ve kullanılabilir. Sanal sunucu alanı kiralanması ile birlikte İnternet Erişimi hizmeti de sağlanmakta olup, müşteri tarafından seçilen Ürün/ Hizmet dâhilinde sağlanan kapasitede veya CLOUDEOS tarafından sunulan fiyat listesi kapsamında ek ücrete tabi olarak sağlanmaktadır. Sağlanan Ürün ve Hizmetin MÜŞTERİ tarafından kendi tercihine bağlı olarak kullanımı esastır. MÜŞTERİ kullandığı alan/aldığı hizmet oranında ödeme yapacaktır.

5.2 Web sitemizde mevcut fiyatlar ( www.cloudeos.com) üzerinden görülebilmekte olup kullanım ücretleri aylık paket ve saatlik olarak belirlenmiştir. Ancak, aynı ay içerisinde 672 saatlik kullanımın aşılması halinde, o aya ait ücretlendirme 672 saat üzerine kullanılan hizmet kadar saatlik ücretin yansıtılması şeklinde (bandwidth dâhil değil) yapılacaktır. Sözleşmede yer alan "1 ay" teriminden; 672/24=28 günlük zaman dilimi anlaşılacaktır. Müşteri Windows sunucu tercihi yaparsa aylık 12USD ek lisans ücreti ödemekle yükümlüdür. Bu lisans bedeli saatlik kullanılsa bile aylık olarak tek seferde müşteriden tahsil edilecektir.

5.3 MÜŞTERİ, sisteme kayıt ettiği Kredi Kartı bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu, Müşteri tarafından yapılan tüm alımlara ilişkin ödemelerin sisteme kayıt edilen kredi kartından her ay sonu CLOUDEOS aracı firma tarafından otomatik olarak tahsil edileceğini kabul ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, kredi kartı bilgilerinde ve geçerlilik süresinde oluşabilecek değişiklikleri derhal CLOUDEOS’A bildirmek ve herhangi bir nedenle sisteme kayıtlı kredi kartının kullanılmaz hale gelmesi halinde yeni kredi kartı bilgilerini bildirmek ile yükümlüdür. MÜŞTERİ tarafından değişikliğin bildirilmemesi halinde Ürün / Hizmet otomatik olarak kesilecek olup MÜŞTERİ’NİN kredi kartına ait bilgilerin gerçeğe aykırı, sahte, yanlış veya hatalı olması durumunda oluşacak hukuki, cezai ve mali sorumluluk MÜŞTERİ’YE aittir. Ödemenin tahsil edilememesi halinde CLOUDEOS tarafından başka bir ihtara gerek kalmaksızın sanal sunucular silinecek ve kapatılacak, internet erişim hizmeti sonlandırılacak olup ödemenin tahsili amacıyla MÜŞTERİ aleyhinde yasal işlemlere başlanacaktır. Müşteri, madde içeriğini okuyup anladığını ve kredi kartının herhangi bir sebep ile tahsilata izin vermemesi halinde, herhangi bir ad altında tazminat talebinde bulunamayacağını kabul etmiştir.

5.4 CLOUDEOS, MÜŞTERİ’YE ait kredi kartı bilgilerinin sadece tahsilat amacı ile kullanılacağını ve online tahsilat yapmaya yetkili lisanslı firmalar ile paylaşılacağını, başka kişi ve kurumlarla paylaşılmayacağını, MÜŞTERİ de kredi kartı bilgilerinin sadece cloudeos.com sitesi ve alt siteleri dahilinde yapılacak alımlar için bu firmalarca işleneceğini ve aktarılacağını, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu kapsamında bu işleme onay verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

 

6.GENEL HÜKÜMLER

6.1. MÜŞTERİ, CLOUDEOS’A ait internet sitesinde sözleşme konusu Hizmet/Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’NİN; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, CLOUDEOS tarafından MÜŞTERİ’YE verilmesi gereken adresi, siparişi verilen Hizmet/Ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.2 CLOUDEOS, 27/02/2015 tarihinde yürürlüğe giren 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 4. fıkrasında yer alan; “Sipariş konusu mal ya da hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur” hükmü uyarınca hizmetlerin internet sitesi üzerinden satışa sunulma aşamasında ifa edilecek hizmetin CLOUDEOS’UN elinde olmayan sebepler nedeni ile imkansızlaşması halinde, teknik hatalar nedeniyle hizmet fiyatı, hizmet açıklaması, hizmet niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde CLOUDEOS, siparişi iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları yukarıda bahsi geçen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca MÜŞTERİ’YE iade etme hakkına sahiptir.

6.3 CLOUDEOS, MÜŞTERİ’NİN hizmetlerin aktif ve verimli bir biçimde kullanılabilmesi için makul düzeyde internet ve bilgisayar kullanımı bilmesinin yanında, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi sahibi olduğunu da kabul etmektedir.

6.4 CLOUDEOS, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin içeriklerinden, bu içeriklerin hatalı / kötü niyetli kullanımından ayrıca gönderilip alınan e-posta verilerinden doğabilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Tüm verilerin yedekleme ve saklama yükümlülükleri müşteriye aittir.

6.5 CLOUDEOS, hizmetlerinde meydana gelebilecek olan kesinti veya veri kaybı gibi durumlar halinde oluşabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

6.6 Cloudeos sistemlerinde toplanan bilgiler, ayrıca Cloudeos ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olmanız amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik üye belirleme çalışmalarında Cloudeos bünyesinde kullanılmaktadır. MÜŞTERİ, Cloudeos'e vermiş olduğu e-posta adresine Cloudeos ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla Cloudeos tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul eder. Cloudeos tarafından gönderilen bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyorsanız gönderilen ticari elektronik iletide yer alan E-bültenden çıkma butonunu tıklayanız. E- bülten listesinden herhangi bir zamanda çıkmak istiyorsanız lütfen bülten kayıt sonrasında size mail olarak gönderilin bültenden çıkış linkine tıklayabilir veya gönderilen herhangi bir ticari elektronik iletide yer alan çıkış linkine tıklayabilirsiniz

6.7 Kullanıcı Kayıt Formu'nu doldurup formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

7. CAYMA HAKKI, İPTAL VE İADE

TÜKETİCİ, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca hizmet ifasına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 (On dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkını kullanmak isteyen TÜKETİCİ, bu bildirimini 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI’ya yöneltmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasında TÜKETİCİ, cayma formunu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. ANCAK; MÜŞTERİ, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 27.11.2014 tarihli Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin Ğ bendi uyarınca sağlanan ürün ve hizmetlerin “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında olduğunu ve CAYMA HAKKI kapsamında olmadığını, bu nedenle CAYMA HAKKI kullanılamayacağını kabul ve beyan etmiştir.

 

8. GİZLİLİK

8.1 CLOUDEOS, MÜŞTERİ’YE ait kişisel bilgilerin ve kredi kartı bilgilerinin www.cloudeos.com dahilinde Ürün ve Hizmetlerden yararlanılması, kontrol paneline erişim ve sağlanan bu hizmetler karşılığında CLOUDEOUS tarafından MÜŞTERİ’DEN tahsilat amacı ile kullanılacağını ve online tahsilat yapmaya yetkili lisanslı firmalar ile paylaşılacağını, başka kişi ve kurumlarla paylaşılmayacağını, MÜŞTERİ de kredi kartı bilgilerinin sadece cloudeos.com sitesi ve alt siteleri dahilinde yapılacak alımlar için bu firmalarca işleneceğini ve aktarılacağını, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu kapsamında bu işleme onay verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

8.2 MÜŞTERİ, işbu sözleşme kapsamındaki işin ifası sırasında ve işbu Sözleşme dolayısıyla elde edeceği, CLOUDEOS’A ait ve CLOUDEOS tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiçbir bilgiyi, CLOUDEOS’UN yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi ya da kurumlara açıklamamayı ve bu tür bilgilerin gizliliğinin işbu gizlilik prensibi dâhilinde korunacağını, aksi takdirde CLOUDEOS’UN bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

TÜKETİCİ;

Ad Soyad:

E-posta:

Tarih:

 

Cloudeos, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için çerez dosyaları kullanmaktadır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Çerez dosyaları ve kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen Gizlilik Politikası 'nı inceleyin.